Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για Εξετάσεις Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Αίτηση για εξετάσεις πιστοποίησης μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για εξετάσεις πιστοποίησης μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.